Helhetsservice

Till Wipro's helhetsservice hör allt från utveckling, konstruktion och produktion till leveranser, reservdelsutbud och garantiansvar.

Wipro konstruerar, gör nödvändiga hållfasthetsberäkningar och testar varje cylinder. Till helhetsservicen hör även ett produktionsansvar för cylindrarna, tryggandet av tillgång på reservdelar samt ett garantiansvar. Till helhetsservicen kan även räknas arrangerandet av set-leveranser och transporter till och med ända till kundens produktionslinje, om kunden så önskar.

Wipro's know-how grundar sig på flera årtiondes erfarenhet av  tillverkning av hydraulikcylindrar. Ända från början av sin hydraulikproduktion har Wipro haft en egen konstruktion, testning och produktion av cylindrarna.

Wipro's helhetsservice lämpar sig speciellt väl för företag, som vill satsa sina egna konstruktions- och produktutvecklingsresurser på sitt eget specialkunnande och sina nyckelfunktioner, och som vill lämna utvecklingen, testningen och tillverkningen av cylindrarna till en expert inom branschen.

Såvida företaget vill använda fungerande och garantisäkra hydraulikcylindrar i sin verksamhet, är det sunt förnuft att lita på en tillverkare, som har en mångsidig erfarenhet av produktionen av dessa - på Wipro.